Introducció

 

En aquest blogesvol mostrar l’aprenentatge d’un professor de Música que ha d’afrontar l’encàrrec de dur a terme un Treball per Projectes. El centre educatiu és l’Escola Intermunicipal de l’Alt Penedès, situada a Sant Sadurní d’Anoia. L’àmbit és l’artístic (música i educació plàstica i visual), i els cursos on s’implementarà aquesta proposta pedagògica seran els de primer d’ESO, dos a cada trimestre, tres hores setmanals (tenim sis línies).

El projecte es titula Som genials, i utilitza la programació mitjançant l’Scratch, l’Audacity i la placa electrònica Makey Makey. Amb aquests elements els i les alumnes hauran d’aprendre a aprendre a crear enginys que utilitzin elements audiovisuals interactius.

Tanmateix, sorgeix una pregunta de gran calibre: com començarem a plantejar aquest Treball per projectes? En el proper post respondré aquesta pregunta!!

Leave a comment

Your comment