El primer dia!!!

El primer dia que s’afronta un treball per projectes comporta superar moltes incertes. Ens sabrem explicar? Si tenim dues hores seguides, sabrem mantenir un bon ritme de treball? Es faran curtes o ens sobrarà temps en aquestes dues hores? I així, ens poden anar sorgint un munt de preguntes més.

Per afrontar aquest primer dia (permeteu-me que plantegi coses bàsiques) així com la resta de sessions, és bo fer una molt bona planificació. El més aconsellable és fer una programació senzilla de tot allò que es vol fer, preveure la durada de cada activitat, el material que necessitarem, així com alguna o algunes activitats complementàries per quan no hem pogut preveure una temporització ajustada, en el cas de fer dues hores seguides de classe.

En aquesta primera sessió serà bo plantejar de manera clara com s’estructurarà l’aula. En el nostre cas ajuntem dues aules de 25 alumnes en una aula polivalent. Com que volem treballar en grups de 3 alumnes hem previst com seurà cada grup. Disposarem d’una taula i tres cadires que cada grup haurà de preparar abans d’iniciar cada sessió. Dos alumnes hauran de gestionar la taula i les tres cadires i un/una alumna haurà de gestionar tot allò referent a l’ordinador que farà servir cada grup (inclosa la presa de llum si és necessari). De la mateixa manera cada grup haurà de deixar l’aula polivalent endreçada. En el nostre cas disposem d’un armari on els ordinadors s’hauran de deixar endollats per carregar les bateries.

Per tant, el primer dia l’alumnat s’haurà de gestionar per establir qui es responsabilitza de què; establir la dinàmica per muntar l’aula; s’haurà d’explicar què vol dir treballar per projectes; ensenyar exemples; plantejar i explicar breument les eines que es volen utilitzar per assolir els reptes que cada grup es plantegi; i fer alguna pràctica inicial senzilla, com ara, donar-se d’alta del correu electrònic de l’institut (que serà una de les eines que ens permetrà rebre les taques fetes a l’aula).

En el proper post penjaré la descripció de la primera sessió amb detall.

Seguim!!!

 

Leave a comment

Your comment