Les primeres sessions

Les primeres sessions, amb alumnes de primer d’ESO, poden generar resultats escassos i lents. El motiu principal és que les seves competències tecnològiques acostumen a ser molt escasses i limitades en la majoria dels casos. Això contradiu la idea generalitzada que els nens i nenes creixen sent experts en les noves tecnologies, per tant caldria acotar allò de les TIC-TAC que realment coneixen o no.

En el nostre projecte els i les alumnes, recordem-ho, treballen amb els programes Scratch i Audacity, a part de la placa electrònica Makey Makey. Per tant, el resultat de les pràctiques dutes a terme amb aquest software les hauran de guardar en el seu Drive personal i també s’hauran de penjar en una Classroom creada en línia a partir del servei que ofereix el gmail. Tot això què vol dir? Doncs que l’alumnat, a priori, haurà de disposar d’un correu electrònic gmail. Aquest correu en el nostre cas, el proporciona el centre. Això vol dir que el professorat i els alumnes del nostre institut compten amb un correu que té @intermunicipal.com, que depèn del gmail. Amb aquest correu gmail tenim el Drive i el professorat té, a més, la possibilitats de crear classrooms, entre d’altres serveis.

L’alumnat pot desar els seus arxius al Drive quan acabi la tasca, i això vol dir que no cal que porti llapis-USB. A més, del Drive es pot penjar la tasca a la Classroom, on es corregirà de manera fàcil i efectiva. Per poder fer això totes les tasques s’han de fer amb un mateix sistema operatiu, en el nostre cas PCs. El professorat, per poder obrir alguns arxius, haurà de comptar, també, amb un PC, ja que si utilitza Mac, per exemple, no podrà obrir els arxius de l’Scratch i de l’Audacity, que s’hagin realitzat amb un PC.

En el nostre cas, hem necessitat tres hores de classe per activar els correus, fer unes pràctiques senzilles per entendre el funcionament de la Classroom i iniciar-se en l’Scrtach. Les pràctiques de la Classrrom han consistit en respondre, a l’apartat dels comentaris, algunes preguntes senzilles, i d’altres qüestions amb respostes múltiples. En el cas de l’Scratch l’alumnat ha hagut de saber guardar l’arxiu resultant de la primera pràctica, primer al Drive, i després penjar-lo a l’apartat corresponent de la Classroom. A l’Scratch els i les alumnes han hagut de programar la realització de les cinc primeres notes de l’escala musical mitjançant cinc lletres del teclat: a, s, d, f i g.

Malgrat les tres hores de dedicació a aquestes activitats el que està costant més ha estat el treball en grup. L’alumnat, per cooperar el millor possible necessita treballar amb un sol ordinador. Un ordinador cada tres persones comporta consensuar i coordinar esforços, i si alguna persona no ha entès algun exercici o tasca, els i les companyes poden respondre als dubtes plantejats sense esperar l’ajuda del professor/a.

Ben aviat començarem a mostrar els primers resultats complerts de les pràctiques més complexes.

 

Leave a comment

Your comment