Treball cooperatiu entre el professorat

Sovint es parla del treball cooperatiu que els alumnes haurien de fer a les aules, i en referència al professorat es parla de la necessitat de realitzar un treball transversal, entre les diferents matèries. Però avui, vull fer referència a la necessitat del treball cooperatiu entre el professorat que tant bé ens està funcionant en el nostre projecte transversal.

La nostra proposta neix de les matèries d’Educació Visual i Plàstica i Música, i això ja ha suposat des del principi que la nostra participació com a professorat fos cooperativa, en la preparació del projecte i durant la seva implementació a l’aula. Habitualment les tasques preparatòries relacionades amb la programació de l’Scratch i la placa Makey makey  passen per un dels professors, mentre que tot allò referents a la gestió de la Classroom i la preparació de diapositives explicatives les assumeix l’altra professora.

A l’aula, quan s’han de materialitzar interfícies amb materials conductors que hauran d’anar connectades a la placa Makey Makey les tasques s’assumeixen per part de tots dos professors. Els dos expliquem com fer una part de la feina grup per grup així com anem realitzant ara l’un ara l’altra explicacions generals a partir de les diapositives projectades.

Un exemple d’aquesta interfície proposada a l’aula es pot observar en la imatge següent.

Aquesta interfície serveix per fer sonar la programació d’una escala pentatònica de música blues, amb el so d’un piano, guitarra o altres instruments programats a l’Scratch. Amb el mateix programa i interfície poden programar el so d’una bateria o fer moure un element determinat. Tot això es pot materialitzar mitjançant dues planxes cartró i paper d’alumini com a material conductor. Tot plegat ben senzill pels alumnes de 1er d’ESO que començaran a tenir recursos per iniciar el seu propi projecte a final del trimestre.

Leave a comment

Your comment