Comencem a enginyar!!

El mes de novembre acostuma a ser el darrer de la primera avaluació. Per aquest motiu els alumnes ja han iniciat el procés de creació, d’imaginar i d’enginyar un projecte propi basat en els aprenentatges guiats i descobertes pròpies realitzades durant els dos primers mesos del curs.

Els únics condicionants que han d’observar els i les alumnes en les seves creacions és que han d’integrar arxius de so i l’ús de materials reciclats. És a dir, que en la programació que facin mitjançant l’Scratch han d’incloure sons, tot i que hi ha propostes que també volen programar l’ús de llums i moviment mitjançant motors, si s’escau. Quant als materials reciclats, el més habitual és el cartró, el paper d’alumini dels entrepans, els pots de plàstic o de metall i d’altres que els i les alumnes creguin necessaris pel seu projecte.

Hi ha propostes de tot tipus: instruments musicals com flautes, pianos, bateries i guitarres; cotxes fets amb Lego; un sistema de control d’avió, un escenari teatral interactiu; uns guants musicals, etc.

En aquest període de temps hauran de planificar, iniciar el muntatge dels enginys que funcionaran com a interfícies que connectaran les funcions programades amb l’Scratch mitjançant la placa electrònica Makey Makey.

Sens dubte s’ha iniciat la part més interessant del projecte on el professorat només acompanyem l’alumnat, i on aquest ha d’implementar els coneixements adquirits prèviament i ha de seguir aprenent a aprendre per poder assolir un bon resultat.

Seguirem mostrant el procés de creació!!!

Leave a comment

Your comment